W okresie zimowym oferujemy Państwu usługi w zakresie odśnieżania. Wykonujemy zarówno odśnieżanie nawierzchni dróg, chodników oraz ścieżek ogrodowych, jak i odśnieżanie dachów budynków.

Odśnieżanie możemy wykonywać jako jednorazową usługę lub jako stałą abonamentową opiekę nad Państwa terenem, która może stanowić również uzupełnienie pielęgnacji zieleni. W zakres naszych usług wchodzi również wywóz nadmiaru zgromadzonego śniegu.

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?