Wyburzenia obiektów to jedna z naszych specjalność. Przygotowane przez nas tereny pod inwestycje nie zawierają żadnych niespodzianek. Nasze prace wykonane są solidnie, dokładnie i terminowo. W zakresie przygotowania terenu pod inwestycje wykonujemy między innymi rozbiórki mechaniczne stosując specjalistyczny sprzęt wyburzeniowy, używając nowoczesnych koparek wyposażonych w specjalistyczne oprzyrządowanie tj. młoty hydrauliczne lub nożyce służące do kruszenia betonu i cięcia stali.

Oferujemy utylizację i zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych zgodnie z przepisami prawa oraz zapewniamy wywóz i recykling gruzu betonowego i ceglanego. Poprawne i rzetelne przygotowanie terenu przed przystąpieniem do realizacji projektu jest gwarancją sukcesu i uzyskania zamierzonego efektu. Prace ziemne są niezbędne, aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju oraz w sposób trwały i funkcjonalny ukształtować teren ogrodu.

Firma PERFEKT Posesja wykonuje szereg prac: karczowanie zarośli, odgruzowanie, nawiezienie ziemi urodzajnej, niwelacja i wiele innych. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz profesjonalnej kadrze nawet najtrudniejsze zadania nie stanowią dla nas problemu!

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?