Posiadamy koparko ładowarkę oraz minikoparkę które umożliwiają wykonanie wszelkiego rodzaju usług ziemnych, takich jak:

Wykopy pod:

 • Fundamenty (budynków, ogrodzeń)
 • Przyłącza elektryczne, kanalizacyjne i wodociągowe.
 • Wykopy w halach i ciasnych miejscach.
 • Niwelacja terenu.
 • Kopanie pogłębianie i oczyszczanie rowów.
 • Korytowanie pod kostkę brukową i budynki.
 • Skarpowanie nasypów.
 • ogrodzenia, oczka wodne
 • równanie i skarpowanie terenu
 • załadunek ziemi i gruzu
 • Wynajem koparki realizujemy wraz z wysoce wykwalifikowanym operatorem.
 • Inne wg życzenia klienta.

Galeria zdjęć

zdjęcie w galerii nr 145 zdjęcie w galerii nr 144 zdjęcie w galerii nr 143 zdjęcie w galerii nr 142 zdjęcie w galerii nr 141 zdjęcie w galerii nr 140 zdjęcie w galerii nr 139

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?