Wywrotki są niezastąpione przy transporcie materiałów sypkich w dowolnych ilościach. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko przypadkowych strat materiału, a jednocześnie zapewnia się możliwie największe skrócenie czasu operacji – rozładunek trwa minutę i jest bardzo precyzyjny – dzięki wywrotkom można co do metra określić punkt składowania materiałów i zapobiegać bałaganowi na placu budowy.

Dysponujemy pojazdami o różnej charakterystyce: 18 dmc i 3,5 dmc. W zależności od ilości i rodzaju przewożonego materiału należy dobrać odpowiednią wywrotkę. Czasem duże znaczenie może mieć też ukształtowanie terenu czy rodzaj podłoża na placu budowy – nie zawsze jest to teren dostępny dla dużych ciężkich pojazdów.

Usługi wywrotką przydać się mogą nie tylko w czasie prac remontowo-budowlanych. Pojazdów tych używa się także np. do transportu drobnych odpadów powstałych np. w czasie obróbki drewna albo do przewozu surowców opałowych. W każdym przypadku przy zamawianiu transportu należy poinformować nas, jaki materiał będzie przewożony, ponieważ może to wpłynąć na konieczność jego dodatkowego zabezpieczenia.

Pojazdy te są niezbędne do wywozu odpadów zielonych, gruzu powstałego podczas prac rozbiórkowych, wyburzeń, do dowozu ziemi, żwiru, kamienia ozdobnego, kory i innych materiałów budowlanych.

W naszej ofercie można znaleźć ziemia ogrodowa. Sprzedawana przez nas ziemia jest najwyższej jakości, co w konsekwencji jej stosowania zapewnia doskonały wzrost roślin. Proponowana przez nas ziemia jest specjalnie przygotowywana. Niezależnie od wybranej ziemi ogrodowej otrzymają Państwo zamówiony towar terminowo oraz dokładnie o zamówionym tonażu.

Galeria zdjęć

zdjęcie w galerii nr 145 zdjęcie w galerii nr 144 zdjęcie w galerii nr 143 zdjęcie w galerii nr 142 zdjęcie w galerii nr 141 zdjęcie w galerii nr 140 zdjęcie w galerii nr 139

Dlaczego MY?

Wiedza
Doświadczenie
Sprzęt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. „Dywersyfikacja dochodów oraz wzrost konkurencyjności firmy Perfekt POSESJA poprzez zakup rębaka, mająca na celu zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru LGD oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja dochodów i zwiększenie zysku poprzez rozwój działalności gospodarczej. Wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi na terenie LGD „Solna Dolina”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

loga

Gotowy na współpracę?